PHRASAL VERBS – Education – TESZTTEL!

kezdő

Tanuljunk meg 12 oktatással kapcsolatos vonzatos igét. A lecke elején "nyomkodós" tesztet is találsz! 

PHRASAL VERBS – EDUCATION

to kick out
meaning: to expel
magyarul:kirúgni, kiutasítani
example:He never finished high school because they kicked him out for stealing. – Sosem fejezte be a középiskolát, mert kirúgták lopásért.

to drop out (of school)
meaning: to quit school, to leave before finishing (school)
magyarul: kimaradni/kiesni az iskolából, otthagyni (az iskolát)
example: He became a very successfuI businessman although he never finished school. He dropped out when he was sixteen. – Nagyon sikeres üzletember lett, pedig sosem fejezte be az iskolát. 16 évesen hagyta ott az iskolát.

to put somebody through something
meaning: to pay for somebody’s education
magyarul: iskoláztatni, iskolába járatni
example: If I had three sons like they have, I don’t know how I would put them through university. – Ha nekem is három fiam lenne, mint nekik, nem tudom hogyan járatnám őket egyetemre.

to read over/go over
meaning: to review
magyarul: átismételni/olvasni
example: We’re going to have a test tomorrow so I think I will go over our last lesson once again. – Holnap dolgozatunk lesz, ezért azt hiszem, átismétlem még egyszer az utolsó óra anyagát.

to catch up on
meaning: if you have fallen behind, to do extra work to be on the same level as others
magyarul: behozni valamit
example: I was sick all last week so there’s a lot I need to catch up on at school. – Beteg voltam egész múlt héten ezért nagyon sok mindent be kell hoznom az iskolában.

to put off
meaning: to delay, to do something at a later date
magyarul: (el)halasztani, halogatni
example: I can’t put off studying for that exam any longer because it will be in two days. – Nem halogathatom tovább a felkészülést a vizsgára, mert két nap múlva lesz.

to fall behind
meaning: to make less progress or be less successful than others
magyarul: lemaradni
example: If you don’t pay attention in class, you can easily fall behind with your school work. – Ha nem figyelsz oda az órán, könnyen lemaradhatsz az iskolai anyaggal.

to hand in
meaning: to submit
magyarul: le/beadni
example: I have to hand in this homework tomorrow so please let me do it in peace. – Holnap be kell adnom ezt a házi feladatot, ezért kérlek hagyj, hogy nyugodtan megcsinálhassam.

to hand out
meaning: to distribute
magyarul: ki/szétosztani
example: The teacher asked me to hand out the corrected tests. – Megkért a tanár, hogy osszam ki a kijavított ellenőrzőket.

to read up on
meaning: to learn about something by reading a lot
magyarul: utánaolvasni valaminek
example: I have to read up on the royal family because I am holding a presentation about them in English class tomorrow. – Utána kell olvasnom a királyi családnak, mert holnap róluk tartok előadást az angol órán.

to make up (an excuse)
meaning: invent a story that is not true
magyarul: kitalálni (kifogást)
example: I have to make something up as an excuse for why I haven’t done my homework. – Ki kell találnom valamit kifogásnak, hogy miért nem csináltam meg a házi feladatomat.

to brush up on
meaning: (to practice) to improve one’s knowledge of something
magyarul: feleleveníteni/frissíteni (tudást)
example: I had better brush up on my French before our friends from France come to visit us next month. – Jobban tenném, ha feleleveníteném a francia tudásomat mielőtt a francia barátaink meglátogatnának a következő hónapban.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Küldés
Köszönjük!