KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁKON LEGGYAKRABBAN ELŐFORDULÓ KIFEJEZÉSEK 1.

A következő leckékben az ORIGO középfokú nyelvtani tesztekben leggyakrabban előforduló kifejezésekből és vonzatos igékből állítottam össze egy listát. A teszt ugyan már a múlté, de angolul jól írni csak biztos nyelvtani tudással lehet. Ha ezeket a kifejezéseket megtanulod, akkor biztosan sikeresen fogod teljesíteni a szövegalkotási feladatokat a vizsgán. 

 

at last

Jelentése: végre. Nem összekeverendő az ‘at least’ kifejezéssel, amelynek a jelentése: legalább. Szinonimái: in the end, finally

After months of separation they were together at last. – Több hónapnyi különélés után végre újra együtt voltak.

at least

Jelentése: legalább. Nem összekeverendő az ‘at last’ kifejezéssel, amelynek a jelentése: végre.

It’ll cost at least 200 GBP. – Legalább 200 fontba fog kerülni.

at the end (of)

Jelentése: valaminek a végén. Nem összekeverendő az ’in the end’ kifejezéssel, amelynek a jelentése: végül. A legegyszerűbb az, ha az ’at the end’-et rögtön az ’of’ vonzattal jegyzed meg, és úgy eszedbe fog jutni, hogy az azt jelenti, hogy ’valaminek a végén’.

There is a cinema at the end of the street. – Van egy mozi azt utca végén.

I’ll go to Italy at the end of the month. – Hónap végén Olaszországba fogok menni.

Ezzel szemben: He wanted to get home early but in the end it was midnight before he left for home. – Korán haza akart érni, végül aztán már éjfél is volt, mielőtt elindult haza.

finally

Jelentése: végre. Szinonimája az ’at last’-nak.

to be angry with somebody

Haragudni valakire, mérgesnek lenni valakire. Lényeg, hogy ’with’ a vonzata.

My parents will be angry with me if I get home late. – Haragudni fognak a szüleim rám, ha későn érek haza.

to spend time doing sth

Időt tölteni valamilyen tevékenységgel. Fontos, hogy utána a tevékenységet jelentő ige –ING formában (gerund) van!

He spends a lot of time watching documentaries. – Sok időt tölt dokumentumfilmek nézésével.

Help yourself to the salad, please!

Szolgáld ki magad a salátával! Fontos, hogy a ’help yourself’ után ’to’ a vonzat.

unless

Jelentése: hacsak nem. Mivel önmagában tagadás, így utána nem szabad tagadni, illetve jövő időt sem szabad használni!

I was told that unless my my work improves, I will lose my job. – Azt mondták, hogy hacsak nem lesz jobb a munkám, akkor el fogom veszíteni az állásomat.

during

Jelentése: valami alatt. Fontos, hogy utána főnév állhat csak, mellékmondat nem. Ha azt akarjuk mondani, hogy miközben valaki csinált valamit, akkor a ’while’ időhatározót kell használni egy folyamatos igeidővel.

I was eating popcorn durning the film. – Pattogatott kukoricát ettem a film közben.

I was eating popcorn while I was watching the film. – Pattogatott kukoricát ettem, miközben néztem a filmet.

to be about to do something

Azon lenni, hogy csináljon valamit.

She is about to find a new job. – Azon van, hogy egy új munkát találjon.

to get married

 

to marry somebody

to be married to somebody

Összeházasodni (két ember csinálja: pl. we got married/összeházasodtunk, they got married/összeházasodtak)

Elvenni valakit (valaki csinálja valakivel: Peter married Susan/Peter elvette Susant)

 

Valakivel házasnak lenni (Peter is married to a stripper./Peter egy sztriptíztáncosnővel él házasságban.)

to dial the wrong number

rossz telefonszámot tárcsázni

to treat somebody like something

valakivel valahogy bánni, valakit valahogy kezelni

My boss treats me like a servant. – A főnököm rabszolgaként bánik velem.

to give up something

Abbahagyni valamit. Az ’up’ után vagy főnevet vagy egy –ING formájú (gerund) igét lehet csak használni

Peter gave up smoking. – Peter abbahagyta a dohányzást.

to put somebody up (for a night)

Elszállásolni valakit (egy éjszakára)

Next week I’ll be in London. Could you put me up for a night? – Jövő héten Londonban leszek. El tudnál szállásolni egy éjszakára?

at the age of…

Valahány éves korban. At the age of 5 Mike started to learn English. – Mike 5 éves korában kezdett angolul tanulni.

to look forward to sth

Alig várni valamit. A ’forward’ után főnév vagy –ING formájú ige jöhet csak!

I’m looking forward to going on holiday! – Alig várom már, hogy nyaralni menjünk/menjek!

Take the second turning on the left!

Fordulj a második utcánál balra! Ha csak annyit akarunk mondani, hogy ’Fordulj balra’, akkor simán ’Turn left’. Ha azt is hozzátesszük, hogy hanyadik sarkon és merre. Akkor a ’Take the … turning on the left/right!’

Look out!/Watch out!

Mindkettő azt jelenti, hogy ’Vigyázz’’. Általában arra kíváncsiak a tesztekben, hogy tudod-e, hogy ’out’ a vonzat!

lay, laid , laid

Fektet, valamit lefektet valahova. Nem összekeverendő a ’lie, lay, lain’ igével, amelynek a jelentése ’fekszik, lefekszik’. Ez utóbbinak az –ING formája így néz ki: lying. Fontos még megjegyezni a ’to lay the table’ kifejezést, ami annyit tesz, hogy ’megteríteni az asztalt’.

to look up (a word) in the dictionary

Kikeresni egy szót a szótárból (ugyanezt a phrasal verb-et használjuk akkor is, ha pl. a telefonkönyvből keresünk ki egy számot)

If you don’t know a word, look it up in the dictionary! – Ha nem ismersz egy szót, akkor keresd ki a szótárból!

to say goodbye

elbúcsúzni

What makes you think (that …)?

Kifejezés. Azt jelenti, hogy ’miből gondolod, hogy …?’

to put on sth

Felvenni valamit (ruhát). Ha levesszük, akkor az ’take off’.

Put on your coat! – Vedd fel a kabátod!

Take off your shoes! – Vedd le a cipőd!

to spend money on sth

Pénzt költeni valamire. Általában arra kíváncsiak, hogy tudod-e hogy a vonzata ’on.

to do business

Üzletelni. Fontos, hogy NEM MAKE!

to ask for something

Kérni valamit/valakit

to demand sth/ to do sth

Követelni valamit, tehát a ’demand’ige főnevet vonz. Ha igét akarunk utána tenni, akkor pedig ’to’ kell elé.

I walked in the office and demanded to see the manager. – Bementem az irodába, és azt követeltem, hogy beszélhessek a főnökkel.

Your behaviour was disgraceful and I demand an apology. – A viselkedésed szégyenteljes volt és bocsánatkérést követelek.

to insist on sth/doing sth

Ragaszkodni valamihez. Az ’insist’ vonzata ’on’, és utána főnév, vagy –ING-es formájú igealak (gerund) jöhet csak!

He insisted on coming, too. – Ragaszkodott ahhoz, hogy ő is jöjjön.

to require sth

Igényelni, megkövetelni valamit. Do you require any assistance? – Szüksége van bármilyen segítségre? (sokszor passzív formában használjuk!)

to come to a place/to reach a place/to get to a place

Mindegyik jelentése nagyjából az, hogy elérkezni egy helyre. A lényeg az, hogy mindegyiknek más a vonzata.

to be out of breath

Kifogyni a levegőből, kapkodni a levegő után

to make sense

Értelme van. It makes sense – Van értelme. It doesn’t make any sense. – Semmi értelme nincs.

to remind somebody to do something

Emlékezetni valakit, hogy csináljon valamit!

Remind me to post the letters tomorrow! – Emlékeztess, hogy adjam fel holnap a leveleket!

to die of something

Meghalni valamiben. Sam died of a heart attack. – Sam szívrohamban halt meg. Lényeg, hogy a vonzata ’of’.

at … speed

…. sebességgel. At 40 km/h speed. – 40 km/h sebességgel.

Kapcsolódó anyagok

Visszajelzés
Visszajelzés
Egyéb megjegyzés
Küldés
Köszönjük!